Schoonhoven
Verhuurd

Oude Oosterstraat 9

Leeuwarden

Bedrijfsruimte op de begane grond gelegen in de binnenstad van Leeuwarden.


Vorige pagina

Adres
Oude Oosterstraat 9 te Leeuwarden (8911 LD).

Algemeen
Bedrijfsruimte in de binnenstad van Leeuwarden. De bedrijfsunit is gelegen op de begane grond en maakt onderdeel uit van het Provinsjehûs.

Bereikbaarheid
Gelegen in de binnenstad op loopafstand van station en parkeergarages..

Vloeroppervlak
BVO ca. 84 m².

Voorzieningen
Pantry, toilet, plafond, verlichtingsarmaturen, ventilatie, vloerverwarming/koeling, wandafwerking, alarminstallatie, vloerpotten met mogelijkheid internet via provincie (geen glasvezel).

Parkeren
Op loopafstand van parkeergarages Zaailand en De Klanderij. Ook is (betaald) parkeren mogelijk op openbare weg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ‘Binnenstad’ en is bestemd als ‘Kantoor’, functieaanduiding ‘detailhandel’.

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. kantoren;
  2. kantoren al dan niet in combinatie met:
  3. (bedrijfs)woningen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
  4. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

waarbij het behoud van de in hoofdstuk 3 en bijlage 2 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische, ruimtelijke en archeologische waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is;

met de daarbijbehorende:

  1. tuinen, erven en terreinen;
  2. parkeervoorzieningen;
  3. nutsvoorzieningen;
  4. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 6.720,-- per jaar excl. BTW.

Servicekosten 
€ 30,-- per m² per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                
5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar). 

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Bijzonderheden

-       aanpassingen aan gebouw en technische installaties te verzorgen door aannemers van provincie;
-       geen gevelreclame;
-       zonwering niet mogelijk;
-       geen uitstal mogelijk op de stoep;
-       activiteiten ter beoordeling van verhuurder.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring