Privacyverklaring Schoonhoven Bedrijfsmakelaardij BV

Schoonhoven Bedrijfsmakelaardij BV gevestigd aan de Westersingel 34 in Leeuwarden (8913 CL) tel. 058 – 212 92 00 / email: info@schoonhoven.biz, en vertegenwoordigd  door H.H. Donker en L.H. Reinders, verzamelt persoonsgegevens over u via de website. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.
 
Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.
 
Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u informatie opvraagt over onze diensten of producten en indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u naam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw verzoek om informatie te
kunnen verwerken;
 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.
 
Derden
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.
 
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.
 
Cookies
Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. In onze Cookieverklaring die u hier onder kunt vinden staat informatie over het gebruik van cookies.
 
Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

  • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
  • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
  • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
  • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
  • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
  • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

 
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail naar info@schoonhoven.biz te zenden. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.
 
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Cookieverklaring
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als o.a. Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring (welke regelmatig kunnen wijzigen) van Facebook respectievelijk van Twitter (of ieder andere partij waarbij "gepromoot" of "gedeeld" kan worden)  om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook (of ieder andere partij waarbij "gepromoot" of "gedeeld" kan worden) en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (of ieder ander land waar de servers van de desbetreffende partij staan). Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.