Huren en kopen van bedrijfsonroerend goed

Het huren of kopen van bedrijfsonroerend goed is voor veel ondernemingen geen alledaagse aangelegenheid. Wanneer u op zoek bent naar nieuwe huisvesting dient de vraag beantwoord te worden of het nieuwe pand gehuurd gaat worden, gekocht gaat worden of toch zelf in eigen beheer wordt gebouwd.

Huren is heden ten dage in trek vanwege de grote flexibiliteit, het geringe beslag op het bedrijfskapitaal en de financieringseisen die tegenwoordig worden gesteld door de financiele instellingen. Het kopen van een bedrijfspand kan ook erg aantrekkelijk zijn vanwege de lage rente en de daarbij behorende relatief lage huisvestingslasten. Uiteraard is deskundig advies bij deze keuzes van groot belang. Wanneer u niet op zoek bent naar huisvesting voor eigen gebruik, maar uw bestaande onroerend goed wenst te verhuren of te verkopen, spelen zaken van belang als hoe bereik ik de juiste kandidaat, wat is de juiste prijs om te verhuren of te verkopen en welke voorwaarden zijn hierbij van belang. Ook hierbij is deskundig advies bij deze keuzes van groot belang.

Daarom kiest u voor Schoonhoven Bedrijfsmakelaardij

Waarom neemt u een van onze makelaars in de arm bij (ver)huur- en (ver)kooptransacties?

  • zorgvuldige advisering en begeleiding bij (ver)huur en (ver)koop van commercieel vastgoed
  • professionele onderhandeling over de prijs en overige condities 
  • maatwerk in markt- en locatieanalyses
  • aanbod op www.fundainbusiness.nl, hét internetportaal voor commercieel vastgoed
  • aanbod op onze website www.schoonhoven.biz