Vastgoedbeheer in Friesland

Vastgoedbeheer in Friesland

Schoonhoven Vastgoedbeheer is voor het beheren van uw vastgoedportefeuille de beste keuze.

Voor zowel particuliere als institutionele beleggers beheren wij objecten, zoals woningen, winkelpanden, bedrijfspanden en kantoren. Op hoofdlijnen hebben wij onze beheeractiviteiten onderverdeeld in administratief beheer, technisch beheer en commercieel beheer.

Administratief beheer

Hieronder vallen alle financiële zaken rond het beheer van uw vastgoed. Denk hierbij onder andere aan:

 • Innen van de huurpenningen.
 • Jaarlijks indexeren van de huren.
 • Begeleiding bij huurachterstand.
 • Voldoen van de lasten en servicekosten.
 • Verzorgen van voor- en eindinspectie.
 • Contact met huurders.

Technisch beheer

Hieronder vallen alle technische zaken. Denk hierbij aan:

 • Afhandeling kleine technische calamiteiten.
 • Coördinatie van en communicatie met service monteurs, loodgieters en aannemers.
 • Administreren en verrekenen van gemaakte kosten van service- en reparatie opdrachten met geïnde huurpenningen.
 • Aanvragen onderhoudsoffertes bij aannemers.

Commercieel beheer

Hieronder vallen alle commerciële aspecten, die ertoe bijdragen dat uw vastgoed optimaal wordt geëxploiteerd. Denk hierbij aan:

 • Ontwikkeling van verhuurbevorderende activiteiten.
 • Bewaking van expiratiedata huurcontracten.
 • Begeleiding bij verhuur en verkoop van het object.

Neem voor een oriënterend gesprek over vastgoedbeheer geheel vrijblijvend contact met ons op.