Schoonhoven

Voorstraat 66

Harlingen

Winkelruimte gelegen in het centrum van Harlingen. BVO ca. 215 m², bestaande uit ca. 165 m² winkelruimte en ca. 50 m² overige ruimten.


Vorige pagina

Adres
Voorstraat 66 te Harlingen (8861 BN).

Algemeen
Aan de gracht in het centrum van Harlingen gelegen mooie winkelruimte.

Bereikbaarheid
Gelegen aan winkelpromenade met in de directe omgeving Expert en Zeeman.

Vloeroppervlak

BVO ca. 215 m²  waarvan ca. 165 m² winkelruimte op de begane grond en ca. 50 m² opslagruimte met keuken en toilet op de verdieping.

Parkeren

In de directe omgeving is parkeergelegenheid aanwezig op de openbare weg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Harlingen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad en veerhavengebied en is bestemd als Centrum-1, (functieaanduiding Horeca van categorie 4).

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 6 september 2018.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurders zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
Ingroeihuur vanaf € 1.000,-- excl. btw per maand is bespreekbaar.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring