Verkocht

Wismastate ong. Leeuwarden

Kantoor, Bijzonder object 8926 RA, Leeuwarden
€ 95.000,-- k.k. excl. BTW.

Kantoor/ Bijzonder object in Leeuwarden

Kavel van ca. 613 m² ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand (wonen niet toegestaan), gelegen in de wijk Camminghaburen.

Adres
Wismastate ongenummerd te Leeuwarden (8926 RA)

Algemeen
Kavel van 613 m² ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand (wonen niet toegestaan), gelegen in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K , nummer 6396, grootte 613 m².

Volgens het Kadaster is van toepassing ‘zakelijk recht als bedoeld in art 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht op (gedeelte) van perceel’, gerechtigde Vitens.

Bereikbaarheid
Gelegen in de woonwijk Camminghaburen, nabij de stadsrondweg.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Camminghaburen en is bestemd als “Bedrijf”.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorie 1, met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
2. een tandartsenpraktijk, ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';

met de daarbijbehorende:
b. tuinen, erven en terreinen;
c. kaden en oevers;
d. wegen, straten en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen;
g. water;
h. aanleggelegenheid;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 95.000,-- k.k. excl. BTW.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 1 december 2005 (HYP4: 11186/147).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Status
Verkocht
Type
Koop
Koopprijs
95.000,-- k.k. excl. BTW.
Straatnaam
Wismastate
Huisnummer
ong.
Postcode
8926 RA
Plaats
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Perceeloppervlakte in m2
613
Ligging
In woonwijk
Soort bouw
Nieuwbouw
Bouwjaar
2021
Bouwperiode
Na 2020
Korte omschrijving

Kavel van ca. 613 m² ten behoeve van de realisatie van een bedrijfspand (wonen niet toegestaan), gelegen in de wijk Camminghaburen.

Categorie
Kantoor Bijzonder object