Schoonhoven

Harste 2, 3e verdieping

Sneek

In het schoolgebouw van het AOC Nordwin College is de 3e verdieping beschikbaar voor onderwijsdoeleinden/educatieve doeleinden.


Vorige pagina

Adres
Harste 2 te Sneek (8602 JX).

Algemeen
In het schoolgebouw van het AOC Nordwin College is de 3e verdieping beschikbaar voor onderwijsdoeleinden/educatieve doeleinden.

Bereikbaarheid
Gelegen aan de noordwestzijde van Sneek, op korte afstand van de stadrondweg en autosnelweg A7 (Heerenveen - Afsluitdijk).

Vloeroppervlak
De 3e verdieping heeft een vloeroppervlak (VVO) van ca. 558 m² (inclusief gangen en werkkast, exclusief lift en trappenhuizen).         

Indeling
Ruimte 1    - instructielokaal           ca. 48 m²
Ruimte 2    - instructielokaal           ca. 59 m²
Ruimte 3    - instructielokaal           ca. 58 m²
Ruimte 4    - instructielokaal           ca. 61 m²
Ruimte 5    - instructielokaal           ca. 62 m²
Ruimte 6    - instructielokaal           ca. 60 m²
Ruimte 7    - instructielokaal           ca. 61 m²
Ruimte 8    - instructielokaal           ca. 44 m²
Ruimte 9    - instructielokaal           ca. 18 m²
Ruimte 10  - werkkast                      ca.   8 m²
Ruimte 11  - gang                             ca. 52 m²
Ruimte 12  - gang                             ca. 27 m²

Voorzieningen
Pantry (optioneel), systeemplafond, LED-verlichtingsarmaturen, koeling, warmtepomp met vloerverwarming en (personen/goederen)lift.
De toiletten (d+h) bevinden zich op de 2e verdieping (medegebruik met personeel AOC Nordwin).

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op het buitenterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Súdwest Fryslân valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Hemdijk - De Harste” en is bestemd als “Maatschappelijke doeleinden, onderwijs, met bijbehorende erven - Ms”.

(Doeleindenomschrijving: de op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor educatieve doeleinden, met de daarbij behorende bouwwerken, erven en parkeervoorzieningen).

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 70,-- per m² per jaar (geen btw).

Servicekosten
Nader vast te stellen.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                
In overleg.                    

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt nog niet over een energielabel van het pand. Het energielabel volgt.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van college van bestuur van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring