Schoonhoven

Apolloweg 9 deels

Leeuwarden

Keurige kantoorruimten met eigen entree op bedrijventerrein De Hemrik. VVO ca. 142 m².


Vorige pagina

Adres
Apolloweg 9 deels te Leeuwarden (8938 AT).

Algemeen
Keurige kantoorruimten met eigen entree op bedrijventerrein De Hemrik.

Bereikbaarheid
Gelegen op bedrijventerrein De Hemrik. De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer door de ligging nabij oostelijke stadsrondweg. De stadrondweg heeft aansluitingen naar de hoofdwegen naar Drachten en Groningen (N31/A31), naar Heerenveen en Zwolle (A32) en naar Hurdegaryp en Dokkum. Het openbaar vervoer (trein en bus) is op loopafstand aanwezig.

Vloeroppervlak
VVO ca. 142 m².

Indeling
Het gaat hier om ruime entree/hal met 4 kantoorruimten (nr 19, 20, 21 en 22), keuken en toiletgroep (met 2 toiletten).
Tevens bestaat de mogelijkheid tot huur van extra (receptie)ruimte (ca. 114 m²).

Voorzieningen
Cv met radiatoren, systeemplafond, verlichtingsarmaturen, kabelgoten, airco-units, alarm, glasvezel.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen terrein (8 eigen parkeerplaatsen, uitbreiding is bespreekbaar).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ’Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik  en is bestemd als ‘Bedrijventerrein-2’, bedrijf tot en met categorie 4.2.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 27 november 2020.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 13.500,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt nog niet over een (voorlopig) energielabel van het pand. Wanneer verhuurder over een energielabel beschikt zal verhuurder dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Bijzonderheden
Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding

Overige condities

Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring