Schoonhoven

Jousterweg 28

Heerenveen

Schoolgebouw gelegen aan belangrijke doorgaande weg A7 op bedrijventerrein Businesspark Friesland.


Vorige pagina

Adres
Jousterweg 28 te Heerenveen (8447 RH).

Algemeen
Schoolgebouw gelegen aan belangrijke doorgaande weg op bedrijventerrein Businesspark Friesland.

Kadastrale informatie
Gemeente Tjalleberd, sectie F, nummer 627, grootte 3.510 m² eigen grond.

Bereikbaarheid

Door de ligging langs de snelweg A7 is het bedrijventerrein Businesspark Friesland goed zichtbaar vanaf de snelweg en goed te bereiken.

Vloeroppervlak
BVO ca. 2.495 m², waarvan begane grond ca. 1.250 m² en 1e verdieping ca. 1.245 m².

Indeling
Het schoolgebouw heeft diverse klaslokalen, kantoorruimten, werkplaats, kantine en sanitaire voorzieningen. Het gebouw beschikt over een personenlift.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie in combinatie met Tasta-bouwsysteem, betonvloeren, betondak, houten deuren, houten kozijnen, isolerend glas, systeemplafond, cv met radiatoren, personenlift, enkele airco-units op verdieping, zonwering d.m.v. screens en valschermen, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.

Parkeren

Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Heerenveen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Business park Friesland 2011 en is bestemd als Bedrijventerrein.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 21 juni 2019.

Of het door huurder/koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder/koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 695.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Huurprijs en huurvoorwaarden
In overleg.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Van toepassing zijn de “Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Heerenveen”, waarbij “verkoop aan de consument op het verkochte niet toegestaan” is. Dit is een kwalitatieve verplichting.

Zie akte van levering Hyp4 10946/99 d.d. 28 oktober 2003.

Milieu
Verkoper beschikt over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper/verhuurder beschikt over een energielabel D.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van college van bestuur en raad van toezicht/ raad van commissarissen van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.     


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring