Schoonhoven

Ljochtmisdyk 2f

Menaam

Representatieve zelfstandige kantoorruimte op begane grond in recent gerealiseerd appartementengebouw.


Vorige pagina

Adres
Ljochtmisdyk 2f te Menaam (9036 VP).

Algemeen
Representatieve zelfstandige kantoorruimte op begane grond in recent gerealiseerd appartementengebouw.

Bereikbaarheid

Gelegen op een goed bereikbare locatie in het centrum van het dorp. Het dorp Menaam is gesitueerd in Noordwest Friesland, nabij Franeker en Leeuwarden. De afstand tussen Menaam en de autosnelweg A31 (Leeuwarden - Afsluitdijk) is circa 2 kilometer.

Vloeroppervlak
BVO ca. 70 m².

Voorzieningen

Airco en systeemplafond.

Parkeren
Parkeergelegenheid aanwezig op openbare weg.

Bestemmingsplan Menaam
De voor 'Gemengd' aangegeven gronden zijn bestemd voor:

  1. maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening, detailhandel en/of wonen al dan niet in de vorm van bedrijfswoningen bij de genoemde functies;
  2. bedrijven genoemd in de categorieën 1 en 2 van de als bijlage 1 bij deze regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, dan wel bestaande bedrijven die niet binnen categorie 1 en 2 vallen;
  3. een rijksmonument, ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - monument”,

          met de daarbij behorende:

  1. wegen en paden;
  2. parkeervoorzieningen;
  3. groenvoorzieningen;
  4. water, met een functie ten behoeve van de waterberging en de waterhuishouding.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 6.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
ROZ-huurmodel

Huurtermijn               

Uitgangspunt is een huurperiode van 5 + 5 jaar.
Andere huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Huur per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie van 3 maanden huur + btw.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring