Schoonhoven

Venus 3 (kantoorruimten)

Heerenveen

Twee kantoorruimten (gelegen op de 1e verdieping) op bedrijventerrein De Kavels te Heerenveen.


Vorige pagina

Adres
Venus 3 te Heerenveen (8448 CE).

Algemeen
Twee kantoorruimten (gelegen op de 1e verdieping) op bedrijventerrein De Kavels te Heerenveen.

Bereikbaarheid
Gelegen op bedrijventerrein De Kavels aan de noordoostzijde van Heerenveen, direct nabij op- en afritten van en naar autosnelwegen A7 (Groningen - Amsterdam) en de A32 (Leeuwarden - Meppel/Zwolle). De locatie is uitstekend bereikbaar

Vloeroppervlak
a) één grote kantoorruimte van ca. 48 m²;
b) één kleine ruimte kantoorruimte van ca. 22 m².

Voorzieningen

Systeemplafond, verlichtingsarmaturen, cv met radiatoren, airco-unit en laminaat.

Parkeren
Goede parkeergelegenheid mogelijk op voorterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Heerenveen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels en is bestemd als ‘Bedrijventerrein’.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
Grote ruimte
€ 500,-- per maand excl. btw (inclusief vast bedrag voor verbruik van gas, water en elektra);
Kleine ruimte € 250,-- per maand excl. btw (inclusief vast bedrag voor verbruik van gas, water en elektra).

Indien de energiekosten gedurende de huurperiode fors stijgen (meer dan de jaarlijkse huurprijsindexering), kan verhuurder deze via de huurprijs aanpassen.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

Minimaal 1 jaar.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring