Schoonhoven
Verkocht

Hendrik Bulthuisweg 1

Sneek

Representatief kantoorpand met 16 ligplaatsen op A1-zichtlocatie op watersport- gebonden bedrijventerrein ’t Ges in Sneek. BVO ca. 480 m².


Vorige pagina

Adres
Hendrik Bulthuisweg 1 te Sneek (8606 KB).

Algemeen
Representatief kantoorpand met 16 ligplaatsen op A1-zichtlocatie op watersport-gebonden bedrijventerrein ’t Ges in Sneek. Op dit speciale bedrijventerrein zijn ca. 60 watersportbedrijven gevestigd. Het pand van één bouwlaag is onder architectuur gebouwd en is jaren in gebruik geweest bij de waterpolitie.

Kadastrale informatie
Gemeente Sneek, sectie F, nummer 1041, grootte 2.299 m².

Bereikbaarheid
Het pand is gelegen op het watersportgebonden bedrijventerrein ’t Ges. Het bedrijventerrein ligt aan de Houkesloot, met directe toegang tot het gehele Friese merengebied. De locatie is goed bereikbaar met auto en vrachtwagen door de aanwezigheid van autosnelweg A7 (Heerenveen - Afsluitdijk - Amsterdam) op korte afstand.

Vloeroppervlak
BVO ca. 480 m².

Omschrijving
Fraaie entree met centrale hal, 7 kantoorruimten, vergaderruimte, kleedruimte, opslagruimte, uitgebreide keuken met diverse inbouwapparatuur, toiletgroepen, invalidentoilet, douche, achterentree. Het buitenterrein is grotendeels voorzien van erfverharding, buitenverlichting, parkeerplaatsen, alsmede voorzien van hekwerken. Op het erf staat voorts een overdekte fietsenstalling en een berging.

Bouwaard en constructie

Glazen pui bij hoofdentree, metselwerk gevels, beton vloer, betondak met kunststof dakbedekking, metal stud binnenwanden, houten kozijnen, isolerende beglazing, plavuizen vloer in centrale ruimten.

Voorzieningen

Systeemplafond, verlichtingsarmaturen, alarminstallatie, cv met radiatoren, airco units. mechanische ventilatie en krachtstroom.

Bestemming
Bestemmingsplan Sneek, Houkesloot / ’t Ges, bestemming Water & Bedrijventerrein - 1, bedrijf t/m categorie 3.2, gebiedsaanduiding overige zone - watersportgebonden bedrijvigheid.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 1 juni 2018.

Of het door huurder/koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder/koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 560.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 25 september 1996 (HYP4 8472/8), met name artikel 7 (Bijzondere Bepalingen ’t Ges), artikel 8 (Kwalitatieve verplichting en kettingbeding; Vereniging van Eigenaren) en artikel 9 (Algemene Voorwaarden Gemeente Sneek).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Huurprijs
€ 48.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel

Verkoper/ verhuurder beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring