Schoonhoven
Verhuurd

Over de Kelders 20

Leeuwarden

Karakteristieke winkelruimte op goede aanlooplocatie in de historische binnenstad van Leeuwarden.


Vorige pagina

Adres
Over de Kelders 20 te Leeuwarden (8911 JG).

Algemeen
Karakteristieke winkelruimte op goede aanlooplocatie in de historische binnenstad van Leeuwarden.

Bereikbaarheid
De locatie is op ca. 200 meter van de hoofdwinkelstraten Wirdumerdijk en Nieuwestad gelegen. In de directe omgeving zijn veel lokale winkeliers en daghoreca gevestigd.

Vloeroppervlak
BVO ca. 50 m², waarvan ca. 37 m² winkelparterre en ca. 13 m² magazijn/kantine en toilet.

Parkeren
Parkeergelegenheid op openbare weg en in nabij gelegen parkeergarage Hoeksterend en parkeergarage Zaailand.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad en is bestemd als Centrum-1.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 11 januari 2019.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 600,-- per maand excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Overige condities

Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring