Schoonhoven

De Meerpaal 3

Drachten

Keurig bedrijfspand, gelegen aan open vaarwater, met zeer ruim buitenterrein.


Vorige pagina

Adres
De Meerpaal 3 te Drachten (9206 AJ).

Algemeen
Keurig bedrijfspand met zeer ruim buitenterrein. Het buitenterrein is volledig voorzien van betonnen erfverharding, hekwerken, weegbrug (capaciteit 60 ton) en betonnen loskade. Het perceel is gelegen aan open vaarwater (klasse IV vaarweg) met aansluiting op Prinses Margrietkanaal (onderdeel van vaarroute Lemmer-Delfzijl). Verkoper heeft een vergunning voor opslag van afvalstoffen, zoals granulaat, ongebroken puin, teerhoudend asfalt e.d.

Kadastrale informatie
Gemeente Drachten, sectie A, nummer 10246, grootte 11.541 m².
Volgens het Kadaster is van toepassing ‘zakelijk recht als bedoeld in art 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht op (gedeelte) van perceel’, gerechtigde Liander Infra N.V.

Bereikbaarheid
Gelegen op Bedrijventerrein De Haven aan de westzijde van Drachten. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar voor wegvervoer door de ligging aan de westelijke rondweg met aansluiting op autosnelweg A7 (Heerenveen - Groningen). Ook is het perceel goed bereikbaar voor scheepvaart.

Vloeroppervlak

BVO ca. 790 m², waarvan ca. 120 m² kantoorruimten e.d. en ca. 670 m² bedrijfsruimte.
Het kantoorgedeelte heeft de volgende indeling: entree, 4 kantoren, heren- en damestoilet, was- en kleedruimte, kantoor (weegbrug) en 2 chauffeurstoiletten.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, gevelbeplating, vrije hoogte ca. 6,4 meter, betonvloer (vloerbelasting onbekend) met smeerkuil, 4 sectional deuren.

Voorzieningen

Kantoor: pantry, systeemplafond, verlichtingsarmaturen, 3 airco-units, 2 cv-ketels (bouwjaar 2017).
Bedrijfshal: direkt gestookte gasheater, rookgasafvoerinstallatie, smeerput. 4 sectional deuren (elektrische bedienbaar). Optioneel is de gecertificeerd brandstoftank in de bedrijfshal over te nemen.
Buitenterrein: weegbrug (capaciteit 60 ton), buitenafspuitplaats met olie- en vetafscheiders, opslagtank voor terreinwaterafvoer, afsluitbaar met hekwerken, erfafscheiding d.m.v. betonblokken, betonnen loskade.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig aan de voorzijde van het pand op eigen terrein.

Bestemmingsplan

Bij de gemeente Smallingerland valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Industrieterrein De Haven en is bestemd als: “Enkelbestemming Bedrijventerrein-Watergebonden, functieaanduiding Bedrijf tot en met categorie 5.1.”. De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl op 7 mei 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 1.295.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Van toepassing is hetgeen vermeld in akte van levering d.d. 25 oktober 2016 (HYP4 69277/71) in “omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen” (pag. 4, 5, 6) , betreffende ondermeer Bouwplicht (artikel 6), Gebruik in strijd met bestemming (artikel 7), Bouwschade, erfafscheidingen en in- en uitritten (artikel 8), Terugkooprecht van de verkoper voor wegverbreding of trottoir (artikel 9), Rechten van nutsbedrijven (artikel 10), Kwalitatieve rechten en verplichtingen; ketting beding (artikel 11).

Milieu
Verkoper beschikt wel over een bodemonderzoek (1996).
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel van het kantoorgedeelte.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.                  

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring