Schoonhoven

Venus 7d

Heerenveen

Nette kantoorruimte(n) gelegen op bedrijventerrein De Kavels in Heerenveen.


Vorige pagina

Adres
Venus 11 te Heerenveen (8448 CE).

Algemeen
Nette kantoorruimten (gelegen op begane grond en 1e verdieping) op bedrijventerrein De Kavels in Heerenveen. De kantoorruimte is tot voor kort in gebruik geweest en is daarom direct te aanvaarden.

Bereikbaarheid

Gelegen op bedrijventerrein De Kavels aan de noordoostzijde van Heerenveen, direct nabij op- en afritten van en naar autosnelwegen A7 (Groningen - Amsterdam) en de A32 (Leeuwarden - Meppel/Zwolle). De locatie is uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlak
BVO ca. 120 m², waarvan ca. 60 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 60 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.

Voorzieningen
Systeemplafond, LED-verlichting, alarminstallatie, kabelgoten met bekabeling, cv met radiatoren, pantry en toiletten.

Parkeren
Goede parkeergelegenheid mogelijk op het voorterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Heerenveen valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels en is bestemd als Bedrijventerrein.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 12 juli 2019.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 9.000,-- excl. btw per jaar.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               
5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring