Schoonhoven

Eigen Haard 25

Balk

Recent gebouwd zeer fraai en representatief kantoorpand gelegen op het bedrijventerrein Eigen Haard in Balk, VVO ca. 598 m².


Vorige pagina

Adres
Eigen Haard 25 te Balk (8561 EX).

Algemeen
Recent gebouwd zeer fraai en representatief kantoorpand. Het vrijstaande gebouw heeft 2 bouwlagen en is gelegen op het bedrijventerrein Eigen Haard in Balk.

Kadastrale informatie
Gemeente Balk, sectie L, nummer 1694, grootte 2.220 m². 

Bereikbaarheid
Het kantoorpand is gelegen op bedrijventerrein Eigen Haard aan de zuidwestzijde van Balk, direct nabij autoweg N359 (Lemmer - Bolsward - Leeuwarden). De aansluiting op autosnelweg A6 (Joure - Emmeloord - Almere) is bij Lemmer en op ca. 13 km afstand.

Vloeroppervlak
VVO ca. 598 m².

Indeling
Begane grond (ca. 314 m²), bestaande uit o.a. ruime hal/entree met vide, receptie, diverse kantoorruimten, archiefruimte, kantine-vergaderruimte, pantry, toiletgroep en werkkast;
1e verdieping (ca. 284 m²), bestaand uit o.a. diverse kantoorruimten, 2 spreekkamers en technische ruimten.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, metselwerk gevels, betonvloeren, plat dak van beton, lichtkoepels, isolerende beglazing met aluminium kozijnen, houten deuren.

Voorzieningen
Pantry, zonnescreens, airco-units, alarminstallatie, systeemplafond en verlichting.

Parkeren
Parkeerplaatsen circa 30 stuks op eigen terrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente De Fryske Marren valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Balk - Noord” en is bestemd als “bedrijventerrein”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 24 september 2018.

Of het door huurder/koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder/koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 495.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering (HYP4:11108/183) d.d. 10 december 2004, waarin ondermeer staat vermeld bij “omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen” dat van toepassing is “Algemene Voorwaarden Verkoop Bouwterrein Gemeente Gaasterlân-Sleat” en dat van toepassing is recht van weg ten behoeve van buurperceel over het noordwestelijk deel van het perceel (zie tekst akte van levering).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Huurprijs
€ 48.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               
5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).
                                                                                        
Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verkoper beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand. Wanneer verkoper over een energielabel beschikt zal verkoper dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring