Schoonhoven

Valeriusstraat 61, kantoor C & D2

Leeuwarden

Moderne kantoorruimte op begane grond op zichtlocatie aan stadsrondweg, ca. 84 m² incl. algemene ruimten.


Vorige pagina

Adres
Valeriusstraat 61 te Leeuwarden (8916 CZ).

Algemeen
Moderne kantoorruimte op begane grond.

Bereikbaarheid
Gelegen op zichtlocatie aan stadsrondweg, nabij gezellige lunch- en winkelvoorzieningen.

Beschikbaar
Kantoor C en D2 (ca. 84 m² incl. algemene ruimten).

Voorzieningen
De kantoorruimten zijn voorzien van gezamenlijke entree, airconditioning, pantry en toilet.

Parkeren
Parkeergelegenheid op openbare weg.

Bestemmingsplan
Leeuwarden - Tussen Harlingerstraatweg en Meester P.J. Troelstraweg, ‘dienstverlening’.

De voor ‘Dienstverlening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

    * gebouwen ten behoeve van dienstverlenende bedrijven en/of instellingen;
    * gebouwen ten behoeve van kantoren;
    * wonen, voorzover het de tweede en/of hogere bouwlagen betreft al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een bed- and breakfast;
    * bijgebouwen.

met de daarbijbehorende:

   *  tuinen, erven en terreinen;
    * wegen, straten en paden;
    * groenvoorzieningen;
    * parkeervoorzieningen;
    * bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

De bovenstaande verstrekte gegevens, betreffende de bestemming, zijn verstrekt door de website ruimtelijkeplannen.nl.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 785,-- per maand excl. btw en excl. voorschot servicekosten.

Servicekosten
€ 35,-- per m² per jaar excl. BTW (waaronder gas, water, elektra, schoonmaak algemene ruimten, e.d.).

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               
5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Overige conditie
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring