Schoonhoven

Zwettestraat 3, 3a

Leeuwarden

Vrijstaand bedrijfspand met buitenterrein gelegen op bedrijventerrein De Zwette.


Vorige pagina

Adres
Zwettestraat 3, 3a te Leeuwarden (8912 AH).

Algemeen
Vrijstaand bedrijfspand met buitenterrein gelegen op bedrijventerrein De Zwette direct nabij stadsrondweg, WTC-FEC en nieuwe westelijke uitvalsweg welke aansluit op de Haak om Leeuwarden. De locatie is uitstekend bereikbaar.

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummers 1551, 1418 en 2547, grootte 1.587 m².
Het buitenterrein biedt mogelijkheden om het pand uit te breiden.

Vloeroppervlak
Totaal BVO ca. 756 m², waarvan ca. 385 m² op de begane grond en ca. 371 m² op de verdieping (zolder).

Indeling
Oudbouw: begane grond ca. 240 m², verdieping (zolder) ca. 240 m².
Nieuwbouw: begane grond ca. 145 m², verdieping (zolder) ca. 131 m².

Parkeren
Ruime parkeergelegenheid (ca. 10 parkeerplaatsen) op eigen terrein.
    
Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West en is bestemd als Bedrijventerrein, functieaanduiding bedrijf t/m categorie 3.2 en detailhandel perifeer.

Of het door koper/ huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper/ huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper/ huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 275.000,-- k.k. (deels BTW belast, voor wat betreft de kavel grond kadastraal bekend nummer 2547).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akten van levering d.d. 2 januari 1998 (Hyp4 9011/1) en d.d. 11 april 2008 (Hyp4 54443/98).

Huurprijs
€ 1.950,-- per maand excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn        
5 + 5 jaar (afwijkende perioden zijn in overleg bespreekbaar).    
                                                     
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Zwettestraat 3 beschikt over energielabel F.
Zwettestraat 3a beschikt over energielabel C.
    
Overige condities
Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijk voorbehoud van het verkrijgen van goedkeuring van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring