Schoonhoven
Verhuurd

Vestaweg 30

Leeuwarden

Multifunctionele bedrijfsunit gelegen op bedrijventerrein De Hemrik’.


Vorige pagina

Adres
Vestaweg 30 te Leeuwarden (8938 AV).

Algemeen
Multifunctionele bedrijfsunit op bedrijventerrein ‘’De Hemrik’’.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 5213, grootte 76 ca en één/ twaalfde onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde omliggende terrein, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 5220.

Bereikbaarheid
Gelegen nabij oostelijke stadsrondweg, goed bereikbaar met eigen vervoer en op loopafstand van openbaar vervoer.

Vloeroppervlak

BVO ca. 150 m², waarvan ca. 75 m² op de begane grond en ca. 75 m² op de verdieping.

Indeling
Begane grond: entree, toilet, douche, kantoor, garage/bedrijfsruimte.
Verdieping: 2 kantoren, keuken en open ruimte/kantoor.

Parkeren
Parkeergelegenheid op gezamenlijke buitenterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik en is bestemd als Bedrijventerrein-2, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2.

Of het door koper/ huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper/ huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper/ huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 99.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 15 september 2009 (HYP4 57186/90), waarin ondermeer staat vermeld:

  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding;
  • Van toepassing is erfdienstbaarheid van gootrecht, waterloop en drop, etc.;
  • Koper is/wordt verplicht lid van de Beheervereniging Midicenter Leeuwarden 2.

Beheervereniging Midicenter Leeuwarden 2.
De jaarlijkse bijdrage aan de beheervereniging bedraagt € 619,84 excl. btw per jaar (prijspeil 2018) en is voor brand-opstalverzekering, onderhoud van pand en onderhoud van buitenterrein. De dakbedekking is gerenoveerd in 2018.

Milieu

Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Energielabel
Verkoper beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Huurprijs
€ 650,-- per maand excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Bijzonderheden

Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding.

Overige condities

Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring