Schoonhoven
Verhuurd

Neptunusweg 24

Leeuwarden

Praktische bedrijfsunit met kantoorruimte gelegen in bedrijfsverzamelcomplex.


Vorige pagina

Adres
Neptunusweg 24 te Leeuwarden (8938 AA).

Algemeen
Praktische bedrijfsunit met kantoorruimte gelegen in bedrijfsverzamelcomplex, op goed bereikbare locatie aan rondweg, op bedrijventerrein De Hemrik aan de oostzijde van Leeuwarden.

Vloeroppervlak
Totaal BVO ca. 495 m², waarvan ca. 50 m² kantoorruimte en ca. 395 m² bedrijfsruimte op de begane grond en ca. 50 m² kantoorruimte op de verdieping.

Indeling
Begane grond: bestaande uit centrale entree, kantoorvertrek met toiletgroep en kitchenette en een bedrijfsruimte met een vrije hoogte van ca. 6 meter en een maximale vloerbelasting van ca. 1.500 kg/m².
1e verdieping: bestaande uit kantoorvertrek, sanitair en technische ruimte.

Voorzieningen bedrijfsruimte
Verwarming door middel van heaters, overheaddeur en TL-verlichting.

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik en is bestemd als Bedrijventerrein-2.

De voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

-       bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en  4.2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2', met uitzondering van
risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;
-       onderwijsdoeleinden, ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs';

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 19.000,-- per jaar excl. BTW.

Servicekosten
€ 3,-- per m² per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Bijzonderheden (bij verhuur)
Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring