Schoonhoven
Verhuurd

Marsweg 13

Leeuwarden

Op bedrijventerrein De Hemrik, bedrijfshal gelegen aan de kop van het bedrijfscomplex.


Vorige pagina

Adres
Marsweg 13 te Leeuwarden (8938 AM).

Algemeen
Bedrijfshal gelegen aan de kop van het bedrijfscomplex.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6312, grootte 983 m².

Bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein De Hemrik. De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer door de ligging nabij oostelijke stadsrondweg. De stadrondweg heeft aansluitingen naar de hoofdwegen naar Drachten en Groningen (N31/A31), naar Heerenveen en Zwolle (A32) en naar Hurdegaryp en Dokkum. Het openbaar vervoer (trein en bus) is op loopafstand aanwezig.

Vloeroppervlak
BVO ca. 112.5 m², waarvan ca. 75 m² op begane grond en ca. 37,5 m² op verdieping.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik” en is bestemd als “Bedrijventerrein - 2”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 1 april 2019.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 525,-- per maand excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                
5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie en aandeelhouders van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring