Schoonhoven
Verkocht

Simon Vestdijkwei 8a

Leeuwarden

Fraaie bedrijfshal op bedrijven- en winkelpark De Zwette. Het betreft hier een moderne bedrijfshal welke in 2014 is gebouwd.


Vorige pagina

Adres
Simon Vestdijkwei 8a te Leeuwarden (8914 AX).

Algemeen

Fraaie bedrijfshal op bedrijven- en winkelpark De Zwette, nabij Crystallic, Elfstedenhal (kunstijsbaan), WTC Expo en nieuwe toekomstige Cambuurstadion. Het betreft een moderne bedrijfshal welke in 2014 is gebouwd.

Kadastrale informatie
1. De bedrijfshal met ondergrond (zijnde een bedrijfsunit  in een bedrijfsverzamelgebouw), plaatselijk bekend Simon Vestdijkwei 8A te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 10340, groot één are en éénenzeventig centiare (1 a en 71 ca); en
2. het één/twaalfde (1/12) onverdeelde aandeel in de gemeenschap betreffende de aan en nabij de hiervoor onder a) genoemde bedrijfshal gelegen terrein ten behoeve van de toegang, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 10351;

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid is uitstekend door de ligging nabij diverse uitvalswegen, waaronder Haak van Leeuwarden (A31, Harlingen - Drachten) met aansluiting op A32 (Heerenveen - Meppel/Zwolle).

Vloeroppervlak
BVO ca. 166 m².

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, geïsoleerde sandwich gevelbeplating, geïsoleerd plat dak, vrije hoogte ca. 6,4 meter, betonvloer, elektrisch bedienbare overheaddeur.

Voorzieningen

Toilet en krachtstroom.

Parkeren
Parkeren (2 parkeerplaatsen) is mogelijk op het gezamenlijke buitenterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Businesspark en WTC e.o. en is bestemd als Bedrijventerrein.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 28 augustus 2019.

Of het door huurder/koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder/koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 125.000,-- k.k. excl. BTW.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 23 augustus 2013 (HYP4 63227/80).

In deze akte staat vermeld dat in verband met het mandelige buitenterrein een regelement (zie bijlage) van toepassing is. Hierin is het gebruik van buitenterrein geregeld.

Verder staat in deze akte vermeld dat “de huurder casu quo gebruiker van het te realiseren bedrijfspand dient lid te worden van de ter plekke aanwezige bedrijvenvereniging Leeuwarden West”.

Voorts staat in de akte vermeld dat niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding.

Huurprijs
€ 725,-- per maand excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).                                      

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van  directie van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring