Schoonhoven
Verkocht

Castorweg 48

Leeuwarden

Keurig geschakelde bedrijfshal met 3 parkeerplaatsen gelegen op bedrijventerrein De Hemrik.


Vorige pagina

Adres
Castorweg 48 te Leeuwarden (8938 BE).

Algemeen
Keurig geschakelde bedrijfshal (in twee bouwlagen) met 3 parkeerplaatsen gelegen op bedrijventerrein De Hemrik aan de oostzijde van Leeuwarden.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 5049 A18 (appartementsrecht).

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein De Hemrik is goed bereikbaar met aansluiting op hoofdwegen naar Dokkum, Drachten (N31-A31) en Heerenveen (A32).

Vloeroppervlak
BVO ca. 150 m², waarvan ca. 100 m² begane grond en ca. 50 m² verdieping.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, betonvloer, sectional (overhead) deur, gevel van metselwerk en stalen dak met lichtkoepel.

Voorzieningen

Pantry, toilet, verlichtingsarmaturen en krachtstroom.

Parkeren
Drie eigen parkeerplaatsen voor de bedrijfshallen.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik” en is bestemd als “bedrijventerrein-2, functieaanduiding bedrijf t/m categorie 4.2”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 29 mei 2109.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 90.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering Hyp4 10872/172, d.d. 6 maart 2003.

Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding.

Van toepassing zijn ook de splitsingsakte en de onder-splitsingsakte.

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een (voorlopig) energielabel van het pand.

Bijzonderheden

Bij aankoop wordt de nieuwe eigenaar verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren, waarvoor de bijdrage in 2019 € 250,-- per jaar bedraagt.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring