Schoonhoven

Neptunusweg ong.

Leeuwarden

Perceel grond (bedrijventerrein) met een geschat oppervlak van ca. 5.200 m² (nader te bepalen door Kadaster).


Vorige pagina

Adres
Neptunusweg ong. te Leeuwarden (8938 AC).

Algemeen
Perceel grond (bedrijventerrein) met een geschat oppervlak van ca. 5.200 m² (nader te bepalen door Kadaster).

Kadastrale informatie

Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 2468 deels.

Bereikbaarheid
Het perceel grond is gelegen op bedrijventerrein De Hemrik aan de oostzijde van Leeuwarden. Het bedrijventerrein is gelegen aan de stadrondweg, welk aansluiting heeft op autosnelweg A31/N31 (Harlingen - Drachten - Groningen - Emmen)  en A32 (Heerenveen - Meppel/Zwolle).

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende
bestemmingsplan “Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik” en is bestemd als “Bedrijventerrein - 2” .

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 20 mei 2019.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 275.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering Hyp4 55907/84 d.d. 4 december 2008.

Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding.

Milieu

Verkoper beschikt niet over een recent bodemonderzoek.

Energielabel

N.v.t.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring