Schoonhoven
Verkocht

Ceresweg 46r

Leeuwarden

Op bedrijventerrein De Hemrik, aan open vaarwater gelegen bedrijfsunit met entresol, bereikbaar via een vaste trap, voorzien van toilet een aansluiting ten behoeve van een pantry.


Vorige pagina

Adres
Ceresweg 46r te Leeuwarden (8938 BG).

Algemeen
Praktische bedrijfsunit gelegen op fraaie locatie aan het water op bedrijventerrein de Hemrik in Leeuwarden.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6634, grootte 51 m².

Bereikbaarheid

Uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlak
BVO ca. 72,5 m², waarvan ca. 50 m² op de begane grond en ca. 22,5 m² op de verdieping.

Indeling
Ca. 50 m² begane grond, ingedeeld in 3 vertrekken. De entresol van ca. 22,5 m² is bereikbaar via een vast trap en is voorzien van een toilet en een aansluiting voor een pantry.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie met geïsoleerde sandwichpanelen en plat geïsoleerd dak. Vrije hoogte ca. 5,70 meter in de ruimte voor de entresol.

Voorzieningen
Verlichtingsarmaturen, krachtstroom, aansluiting voor pantry op de verdieping.

Parkeren
Beperkte parkeergelegenheid op het buitenterrein (geen eigendom).

Gebruikersmogelijkheden
Uitermate geschikt voor de ZZP’er.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden – Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik en is bestemd als bedrijventerrein - 2. De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 24 april 2019.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 57.500,-- k.k. excl. BTW.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 31 maart 2017.

Energielabel
Niet van toepassing.

Bijzonderheden
Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding.

Het buitenterrein is  in bezit van Waterman Vastgoed Beheer B.V. Koper krijgt recht van pad. Koper betaalt per jaar € 250,-- te vermeerderen met omzetbelasting (prij peil 2011) voor recht van pad, het gebruik van de botenhelling en voor beveiliging. Het beheer van de energielevering wordt door of namens Waterman Vastgoed Beheer B.V. gevoerd, ter zake waarvan koper een jaarlijkse vergoeding van € 50,-- (prijspeil 2015) te vermeerderen met omzetbelasting zal zijn verschuldigd aan die beheerder.

Het object wordt “as is, where is” verkocht.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

 


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring