Schoonhoven
Verhuurd

Pallasweg 26

Leeuwarden

Fraai, modern bedrijfspand met zeer ruim buitenterrein (ca. 2.900 m²). Het pand is gelegen op bedrijventerrein De Hemrik. BVO ca. 1.086 m².


Vorige pagina

Adres
Pallasweg 26 te Leeuwarden (8938 AS).

Algemeen
Fraai, modern bedrijfspand met zeer ruim buitenterrein (ca. 2.900 m²). Het pand is gelegen op bedrijventerrein De Hemrik aan de oostzijde van Leeuwarden.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar door de ligging aan de oostelijke en zuidelijke rondweg (Anne Vondelingweg resp. Aldlansdyk). De rondweg heeft aansluiting op de hoofdwegen N31 (Drachten-Harlingen), A32 (Heerenveen-Zwolle) en provinciale weg naar Hurdegaryp en Dokkum. Het bedrijventerrein is voorts goed bereikbaar met openbaar vervoer (trein en bus).

Vloeroppervlak
Het vloeroppervlak is ca. 1.086 m², waarvan ca. 350 m² kantoorruimte, ca. 601 m² bedrijfshal en ca. 135 m² overige ruimte.

Parkeren
Het pand is voorzien van een zeer ruim verhard buitenterrein (ca. 2.900 m²), welke is voorzien van hekwerk.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik” en is bestemd als “Bedrijventerrein -2, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 15 april 2019.

Of het door huurder beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 42.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt over energielabel C van het pand.

Bijzonderheden (bij verhuur)

Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.   
  


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring