Schoonhoven

Vestaweg 16

Leeuwarden

Multifunctionele bedrijfsunit op bedrijventerrein De Hemrik. Onderdeel van een complex van 12 bedrijfsunits. BVO ca. 150 m².


Vorige pagina

Adres
Vestaweg 16 te Leeuwarden (8938 AV).

Algemeen
Multifunctionele bedrijfsunit op bedrijventerrein ‘’De Hemrik’’. De bedrijfsunits is onderdeel van een complex van 12 bedrijfsunits. Het complex is gebouwd in 2001.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 5214, grootte 76 ca en één/twaalfde onverdeeld aandeel in het tot mandeligheid bestemde terrein, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 5220.

Bereikbaarheid
Gelegen nabij oostelijke stadsrondweg, goed bereikbaar met eigen vervoer en op loopafstand van openbaar vervoer.

Vloeroppervlak
BVO ca. 150 m², waarvan ca. 75 m² op de begane grond en ca. 75 m² op de verdieping.

Indeling
Begane grond: entree, toilet, bedrijfsruimte (met sectional deur).
Verdieping: kantoorruimte (met eenvoudig keukenblok), magazijn/opslagruimte, technische ruimte (met douche en wastafel, alsmede wasmachine-aansluiting).

Opleveringsniveau
Eigen nutsaansluitingen, CV-installatie met radiatoren, airco-unit (verdieping), systeemplafond met verlichtingsarmaturen (deels), betonvloeren, houten kozijnen, isolerende beglazing, geïsoleerd dak, metselwerk gevel.

Parkeren
Elke unit heeft 2 parkeerplaatsen op het gezamenlijke buitenterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik” en is bestemd als “Bedrijventerrein-2, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 4.2.”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 27 februari 2019.

Of het door huurder/koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de huurder/koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom

€ 90.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 19 december 2008 (HYP4:56006/16), waarin ondermeer staat vermeld:

  • Van toepassing zijn Algemene voorwaarden gemeente Leeuwarden;
  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding;
  • Van toepassing is erfdienstbaarheid van afvoer van overlopend regenwater en
    onderhoud, herstel en vernieuwing van gemeenschappelijk werken;
  • Van toepassing is hetgeen vermeld onder Gemeenschappelijk Terrein en Beheervereniging”(blad 5 t/m blad 12), waaronder o.a. staat vermeld dat koper verplicht lid van de Beheervereniging Midicenter Leeuwarden 2 is/wordt;
  • Van toepassing is het huishoudelijk reglement.

Voor de volledigheid omtrent de Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. verwijzen wij u naar bovengenoemde akte van levering.

Beheervereniging Midicenter Leeuwarden 2.
De jaarlijkse bijdrage aan de beheervereniging bedraagt € 750,-- excl. btw per jaar (prijspeil 2018) en is voor brand-opstalverzekering, buitenonderhoud van pand en onderhoud van buitenterrein (zie voor volledigheid: Huishoudelijk Reglement). De dakbedekking is gerenoveerd in 2018.

Milieu

Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel van het pand.

Huurprijs
€ 650,-- per maand excl. BTW. Ingroeihuur bespreekbaar.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).    

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen
Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verhuurder beschikt niet over een energielabel van het pand.

Bijzonderheden

  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding;
  • Het huishoudelijk reglement is van toepassing.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring