Schoonhoven
Verkocht

Solcamastraat 23

Sumar

Op het bedrijventerrein Burgum-Sumar gelegen twee bedrijfspanden en een perceel grond/ bedrijventerrein.


Vorige pagina

Adres
Solcamastraat 23 en Solcamastraat ongenummerd te Sumar.

Algemeen
Op het bedrijventerrein Burgum-Sumar gelegen:

  • Twee bedrijfspanden (zijnde een noordelijk pand van BVO ca. 504 m² en een zuidelijk pand van BVO ca. 815 m²), plaatselijk bekend Solcamastraat 23 te Sumar (9262 ND);
  • Een perceel grond/bedrijventerrein (grotendeels voorzien van stelconplaten en hekwerken), plaatselijk bekend Solcamastraat ong. te Sumar.

Kadastrale informatie

  • Solcamastraat 23 te Sumar (9262 ND): kadastraal bekend gemeente Oostermeer, sectie K, nummer 1267, groot 2.500 m² eigen grond;
  • Solcamastraat ong. te Sumar, kadastraal bekend gemeente Oostermeer, sectie K, nummer 1454, groot 1.805 m², eigen grond.

Volgens het Kadaster is op het kadastrale perceel gemeente Oostermeer, sectie K, nummer 1267 van toepassing ‘zakelijk recht als bedoeld in art 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht, gerechtigde Vitens N.V.

Volgens de akte van levering is op het kadastrale perceel gemeente Oostermeer, sectie K, nummer 1454 van toepassing ‘”…een zakelijk (thans beperkt) recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Belemmeringenwet Privaatrecht, zoals die wet gold voor één januari negentienhonderd tweeënnegentig en waarop thans van toepassing zijn de bepalingen inzake het zakelijk recht van opstal als bedoeld in titel 8 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Nederlandse Gasunie …..”.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van de locatie is goed. Het bedrijventerrein is gelegen op ca. 1 km afstand van de Centrale As (Dokkum - N31), met aansluiting naar Drachten en
Leeuwarden.

Vloeroppervlak
Zuidelijke bedrijfshal BVO ca. 815 m², bestaande uit ca. 110 m² kantoorgedeelte op begane grond (met entree, toilet, kantoor, kantine met keuken, kleedruimte), ca. 595 m² bedrijfsruimte op begane grond en ca. 110 m² opslagruimte op verdieping. Noordelijke bedrijfshal BVO ca. 504 m² met werkplaats en opslagruimte (allen begane grond).

Bouwaard en constructie
Zuidelijke bedrijfshal: staalconstructie, zadeldak (goothoogte ca. 4 meter, nokhoogte ca. 6,9 meter), betonvloer, gevel damwand en sandwichpanelen (deels) en hout (deels), 2 overheaddeuren, kunststof kozijnen met isolerende beglazing, cv combi-ketel met radiatoren, Mark heater, alarminstallatie, krachtstroom, persluchtinstallatie,
afzuiginstallatie, mechanische ventilatie (kantoorgedeelte);

Noordelijke bedrijfshal: geïsoleerde gevel- en dakbeplating, stelconplaten vloer, krachtstroom, persluchtinstallatie.

Op het buitenterrein zijn aanwezig stelconplaten en klinkerbestrating. Tevens bevindt zich een wasplaats met vloeistofdichte vloer op het buitenterrein. ook zijn hekwerken aanwezig.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen terrein

Bestemmingsplan

Bij de gemeente Tytsjerksteradiel valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Burgum / Sumar bedrijventerrein kanaalzone 2008” en is bestemd als “Bedrijventerrein 4 (BT4)”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de gemeente Tytsjerksteradiel d.d. 4 februari 2019.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 395.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 10 maart 1999 (HYP 4 9502/9) en akte van levering d.d. 4 juli 2007 (HYP 4 52624/74), betreffende ondermeer “hoofdstukken 1 (Inleidende bepalingen), 2 (Algemene bepalingen) en 4 (Bedrijven) van de algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Tytsjerksteradiel 1998” (zie bijlagen). In de akte van levering d.d. 4 juli 2007 (HYP 4 52624/74) staat voorts vermeld dat detailhandel en bouw van een dienstwoning niet is toegestaan (gevestigd als kwalitatieve verplichting) en dat “Erfdienstbaarheid van erfafscheiding” van toepassing is.

Voor de volledige tekst wordt verwezen naar beide genoemde akten van levering.

Milieu

Verkoper laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op de locatie Solcamastraat 23.

Energielabel
Verkoper beschikt over een energielabel m.b.t. het kantoorgedeelte van het zuidelijke bedrijfspand Solcamastraat 23. Het kantoorgedeelte heeft energielabel A.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring