Schoonhoven
Verkocht

Ceresweg 46h

Leeuwarden

Bedrijfshal met voorterrein, alsmede een haven met 6 ligplaatsen aan open vaarwater. De haven is ook separaat te koop.


Vorige pagina

Adres
Bedrijfshal: Ceresweg 46h te Leeuwarden (8938 BG).
Haven: aan/nabij Ceresweg 46 te Leeuwarden (8938 BG)

Algemeen
Fraaie bedrijfshal met voorterrein (straatzijde), alsmede een haven (met omliggende loopruimte, niet zijnde de schuine wallen) bestaande uit 6 ligplaatsen tot ca. 16 meter lengte (met elektra-aansluiting) aan open vaarwater (Woudmansdiep/Ouddeel). Het is eventueel mogelijk meer ligplaatsen te creëren.

De haven is ook separaat te koop.

Kadastrale informatie
Bedrijfshal: gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6332, groot 200 m².
Haven: gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6625, groot 480 m².

Volgens het Kadaster is van toepassing ‘zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel’, gerechtigde Liander Infra N.V..

Bereikbaarheid
Uitstekend bereikbaar met wegvervoer door ligging nabij stadsrondweg (Aldlansdyk en Anne Vondelingweg), welke aansluiten op hoofdwegen naar Hurdegaryp, Dokkum, Drachten en Heerenveen.

Daarnaast uitstekend bereikbaar via water door de ligging aan het Woudmansdiep/Ouddeel, welke aansluiting biedt naar Van Harinxmakanaal en Prinses Margrietkanaal.

Vloeroppervlak bedrijfshal
BVO ca. 136 m² (ca. 19,25 meter x ca. 7,05 meter), vrije hoogte ca. 6,6 meter.

Bouwaard, constructie, voorzieningen bedrijfshal
Staalconstructie met geïsoleerde gevelbeplating, dakisolatie, betonvloer, gasheater, toilet, eigen nutsaansluitingen voor gas, water en elektra (230 V en 380 V - zgn. krachtstroom) , 2 maal elektrisch bedienbare sectional deuren (1 deur met hoogte van ca. 6 meter en breedte van ca. 5,5 meter; 1 deur met hoogte van ca. 4,5 meter en breedte van ca. 3,9 meter), 2 loopdeuren naast de sectional deuren, verlichtingsarmaturen in gehele hal.

Parkeren

Parkeergelegenheid is mogelijk op eigen terrein (straatzijde).

Bestemmingsplan

Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik” en is bestemd als “Bedrijventerrein-2”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 28 december 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 159.500,-- k.k. excl. BTW.
Separate verkoop van de haven is mogelijk, koopsom € 55.000,-- k.k. excl. btw.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering Hyp4 63987/113 d.d. 24 februari 2014 en akte van levering Hyp4 65594/130 d.d. 23 januari 2015.

Ondermeer:
1)        Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding;
2)        Erfdienstbaarheid van overpad (incl. gebruik botenhelling, gebruik noordelijke trap naar haven, beveiliging (nachtsurveillance); met onderhoudsverplichting van schuine wanden van haven voor koper). Te betalen retributie (vergoeding) van € 500,-- excl. btw per jaar, (geïndexeerd, vanaf 1 januari 2013);
3)        Kwalitatieve verplichting m.b.t. reclame-uitingen.

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper beschikt wel/ (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand. Wanneer verkoper over een energielabel beschikt zal verkoper dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring