Schoonhoven

Eigen Haard 43

Balk

Nette vrijstaande bedrijfshal op ruime kavel. Geschikt voor diverse opslag- en/of productieactiviteiten, VVO ca. 787 m².


Vorige pagina

Adres
Eigen Haard 43 te Balk (8561 EX).

Algemeen
Nette vrijstaande bedrijfshal op ruime kavel. Geschikt voor diverse opslag- en/of productieactiviteiten. De bedrijfshal is gelegen op het bedrijventerrein Eigen Haard in Balk.

Kadastrale informatie

Gemeente Balk, sectie L, nummer 1612, grootte 4.689 m². 

Bereikbaarheid
Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein Eigen Haard aan de zuidwestzijde van Balk, direct nabij autoweg N359 (Lemmer - Bolsward - Leeuwarden). De aansluiting op autosnelweg A6 (Joure - Emmeloord - Almere) is bij Lemmer en op ca. 13 km afstand.

Vloeroppervlak
VVO ca. 787 m².

Indeling
Begane grond (ca. 547 m²), bestaande uit kantoorgedeelte met sanitair ca. 30 m², magazijn ca. 36 m² en een bedrijfsruimte van ca. 481 m².
1e verdieping (ca. 240 m²), bestaande uit opslagzolders.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, onderheide betonvloer (vloeistofdicht, zware vloerbelasting mogelijk), geïsoleerd zadeldak (goothoogte ca. 5,7 meter, nokhoogte ca. 8 meter), geïsoleerde gevelbeplating, betonvloer (begane grond en deels verdieping), houten vloer (deels verdieping), isolerende beglazing met houten kozijnen.

Voorzieningen

Elektrisch bedienbare overheaddeuren.

Parkeren
Ruime mogelijkheden op het eigen buitenterrein, welke is voorzien van erfverharding, hekwerken, afspuitplaats met olie- en vetafscheider.

Bestemmingsplan

Bij de gemeente De Fryske Marren valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Balk - Noord en is bestemd als ‘bedrijventerrein’.
De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt door de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 24 september 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 475.000,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering (HYP4:55342/127 d.d. 29 oktober 2007, waarin ondermeer staat vermeld bij “omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen” dat van toepassing is “Algemene Voorwaarden Verkoop Bouwterrein Gemeente Gaasterlân-Sleat” en dat in genoemde akte als “kwalitatieve verplichting” is opgenomen het “gedogen dat de gemeente palen, kabels, draden, (aanduidings)bordjes en pijpleidingen voor openbare doeleinden op, in, aan of boven het verkochte ne de opstallen aanbrengt, …etc.”. (zie tekst akte van levering).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand. Wanneer verkoper over een energielabel beschikt zal verkoper dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Bijzonderheden

Verkoper wenst de bedrijfshal niet los te verkopen. Verkoop van de bedrijfshal (Eigen Haard 43) is alleen mogelijk met het tegenover gelegen kantoorpand (Eigen Haard 25).

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring