Schoonhoven

Ceresweg 1

Leeuwarden

Goede bedrijfshal met klein kantoorgedeelte, gelegen op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.


Vorige pagina

Adres
Ceresweg 1 te Leeuwarden (8938 BG).

Algemeen
Goede bedrijfshal met klein kantoorgedeelte, gelegen op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.

Bereikbaarheid

Uitstekend bereikbaar en nabij stadsrondweg gelegen, welke aansluit op hoofdwegen naar Hurdegaryp, Dokkum, Drachten en Heerenveen.

Vloeroppervlak
BVO ca. 800 m², waarvan ca. 55 m² kantoorgedeelte (met entree en ontvangstbalie, 2 kantoorruimten, keuken, toilet) en ca. 745 m² bedrijfsruimte.

Bouwaard en constructie
Staalconstructie met beton vloer, gevels van geïsoleerde gevelbeplating, geïsoleerd zadeldak, 4 sectional deuren.

Parkeren
Parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein, welke voorzien is van hekwerken.

Bestemmingsplan
Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en De Hemrik, ‘bedrijventerrein -2’, bedrijf tot en met categorie 4.2.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 24 september 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs
€ 39.000,-- per jaar excl. BTW.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn               

In overleg.

Het betreft hier een situatie waar de huidige huurder op zoek is naar een vervangende huurder. Alle voorstellen zijn derhalve onder het voorbehoud het verkrijgen van goedkeuring van onze opdrachtgever (vertrekkende huurder) en het verkrijgen van goedkeuring van verhuurder.

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verkoper beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het pand. Wanneer verkoper over een energielabel beschikt zal verkoper dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Bijzonderheden
Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring