Schoonhoven

Einsteinweg 31

Leeuwarden

Fraaie nieuwbouw bedrijfshal met (verlicht) buitenterrein op bedrijventerrein De Zwette aan de westzijde van Leeuwarden. BVO ca. 375 m².


Vorige pagina

Adres
Einsteinweg 31 te Leeuwarden (8912 AP).

Algemeen
Fraaie nieuwbouw bedrijfshal met (verlicht) buitenterrein op bedrijventerrein De Zwette aan de westzijde van Leeuwarden.

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummer 2827, grootte ca. 735. m² (nader exact te bepalen).

Volgens het Kadaster is van toepassing ‘opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel t.b.v. Liander Infra N.V. en Vitens N.V..

Bereikbaarheid
De locatie is goed bereikbaar door de korte afstand naar de Westelijke Ontsluitingsweg, welke direct aansluit op Haak van Leeuwarden (N31) richting Harlingen (A31), Drachten (N31) en Heerenveen (A32)

Vloeroppervlak
BVO ca. 375 m², waarvan ca. 75 m² (casco) kantoorruimte en ca. 300 m² (ca. 20 x 15 meter) bedrijfsruimte.

Bouwaard en constructie
De bedrijfshal is in 2018 gebouwd en is uitstekend geïsoleerd (gevels RC 4,5 m2K/W, dak RC 6,0 m2K/W). Vrije hoogte bedrijfshal ca. 7,2 meter, onderheide geïsoleerde monoliet betonvloer, vloerbelasting ca. 2.500 kg/m², lichtstraat (10 meter lang, 2 meter breed), mogelijkheid tot plaatsen van bovenloopkraan (2 ton hijsgewicht), elektrische overheaddeur (ca. 5 meter hoog en ca. 5 meter breed), aluminium kozijnen met HR++ beglazing.

Voorzieningen

Nutsvoorzieningen (gas, water, elektra) tot in de meterkast, elektra-aansluiting van 3 x 35 Ampère, LED verlichting, verwarming en warmwatervoorziening d.m.v. HR combi ketel.

Parkeren
Parkeergelegenheid is op eigen terrein aanwezig.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West en is bestemd als “bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 5.3”.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl d.d. 27 juli 2018.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 295.000,-- k.k. excl. BTW.

Zekerheidstelling

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 31 maart 2008 (HYP 4 54353/177), waaronder:

  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) zonder toestemming van B&W van gemeenten Leeuwarden, met boetebeding;
  • Gedogen van (mogelijk) aanwezige nutsleidingen (via mogelijk opstalrecht) door het perceel.

Er zijn verkoper verder geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. bekend welke voor het gebruik als bedrijfsruimte beperkend kunnen zijn.

Milieu
Verkoper beschikt wel over een bodemonderzoek.

Huurprijs
€22.500,-- per jaar excl. BTW.

Servicekosten
P.M.

Huurovereenkomst
Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn                

5 + 5 jaar (afwijkende perioden in overleg bespreekbaar).   

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per kwartaal bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Energielabel
Verkoper/verhuurder beschikt (nog) niet over een (voorlopig) energielabel van het kantoorgedeelte. Wanneer verkoper/ verhuurder over een energielabel beschikt zal verkoper/verhuurder dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Overige condities

Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder en/of verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring