Verkocht

Aldebaranweg 24F, Leeuwarden

Bedrijfspand 8938 BD, Leeuwarden
€ 79.500

Bedrijfspand in Leeuwarden

Bedrijfsunit-atelier met tuin, gelegen op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.

Adres
Aldebaranweg 24 F te Leeuwarden (8938 BD)

Algemeen
Bedrijfsunit-atelier met tuin, gelegen op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6083, grootte 85 m².  

Bereikbaarheid
Gelegen op bedrijventerrein De Hemrik aan de oostzijde van Leeuwarden.
Het bedrijventerrein is goed bereikbaar door de ligging aan de oostelijke stadsrondweg (Anne Vondelingweg) welke aansluit op de hoofdwegen naar Dokkum, Drachten en Heerenveen.

Vloeroppervlak
BVO ca. 80 m², waarvan ca. 40 m² op begane grond en ca. 40 m² op de verdieping.

Indeling
Begane grond: entree, opslagruimte, werkruimte, rustruimte, douche en toilet.
Verdieping: open atelierruimte met keukentje.

Aan de waterzijde van het Alddiel is een ruim terras aanwezig met fraai uitzicht over de Friese weilanden.

Bouwaard en constructie, nutsaansluitingen
Staalconstructie, geïsoleerde gevelbeplating, betonvloer (bg), houtenvloer (verdieping),  kunststof kozijnen, isolerende beglazing en sectional deur met een hoogte van ca. 3 meter, cv-installatie (met gasfles), geen gasaansluiting, tussenmeters voor water en elektra (afrekening via Boxxcare BV). 

Voorzieningen
Pantry, verlichtingsarmaturen en cv met radiatoren.

Parkeren
Parkeren is mogelijk op het buitenterrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik ’ en is bestemd als ‘Bedrijventerrein - 2’, ‘functieaanduiding: bedrijf tot en met categorie 3.2’.

De voor 'Bedrijventerrein - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  1. a. gebouwen ten behoeve van:

bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1, 2, 3.1. en 3.2, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', met uitzondering van risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 79.500,-- k.k. (geen BTW).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 4 april 2016:

  • Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding;
  •  “Van toepassing zakelijk recht als bedoeld in art 5, lid 3, onder b, van de belemmeringenwet privaatrecht voor provincie Friesland, thans N.V. Nuon Infra Oost gevestigd te Leeuwarden, ten behoeve van de aanleg en instandhouding van hoogspanningslijnen cum annexis”;
  •  “Erfdienstbaarheid van recht van weg naar de toegangsweg casu qua ontsluitingweg etc.”
  • Het voor de units gelegen terrein en de wegen zijn in eigendom bij Boxxcare BV.

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.

Bijzonderheden
a)  De koper is verplicht tot jaarlijkse bijdrage (servicekosten) aan Boxxcare BV voor onderhoud van wegen, paden, hekwerk en toezicht op het terrein (dat het huishoudelijk reglement nageleefd wordt om zo veiligheid en orde te handhaven).  De bijdrage is momenteel (2021) een bedrag van € 170,60 per jaar (geïndexeerd).

b)  Het vrijwillige lidmaatschap van de Belangenvereniging Aldebaran kost € 25,-- per jaar.

c)   De koper dient zelf een (brand-opstal)verzekering voor het gekochte te nemen. De mogelijkheid bestaat tot deelname in een brand-inbraakverzekering via de Belangenvereniging Aldebaran. De kosten voor deze verzekering via de Belangenvereniging Aldebaran bedroegen in 2020 € 106,-- per jaar. Informatie over de Belangenvereniging Aldebaran is te vinden op www.bvaldebaran.nl.

d)  Aan de oostzijde is een strook van 1 meter pad gelegen tussen het verkochte en het water, welke strook niet tot het verkochte behoort. Over deze strook hebben de gebruikers van de naastgelegen units (welke units ook aan het water zijn gelegen) een recht van pad om naar hun unit te komen en te gaan. Van dit pand wordt (momenteel) beperkt gebruik gemaakt.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Status
Verkocht
Type
Koop
Koopprijs
79.500
Straatnaam
Aldebaranweg
Huisnummer
24 F
Postcode
8938 BD
Plaats
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Bruto vloeroppervlakte in m2
80
Ligging
Bedrijventerrein
Aanwezigheid van
Inbouwarmaturen Pantry Verwarming
Soort bouw
Bestaande bouw
Categorie
Bedrijfspand

Media