Schoonhoven
Verkocht

Kelvinstraat 2, 6c, 6d

Leeuwarden

Keurig beleggingspand op bedrijventerrein De Zwette. Het bedrijfspand betreft showroomruimte en is verhuurd aan twee huurders.


Vorige pagina

Adres
Kelvinstraat 2 (8912 BA) - Celsiusweg 6c en 6d (8912 AN) te Leeuwarden.

Algemeen
Keurig beleggingspand op bedrijventerrein De Zwette. Het bedrijfspand betreft showroomruimte en is verhuurd aan twee huurders, te weten Friese Tegelhandel en Goederenland.

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummers 1475 en 2089, perceelgrootte 5.029 m².

Bereikbaarheid
Gelegen op een uitstekend bereikbare locatie, directe nabij de nieuwe Westelijke Invalsweg, welke de verbinding vormt van het centrum naar autosnelweg A31 (Harlingen - Drachten) en A32 (Heerenveen - Zwolle).

Vloeroppervlak
BVO ca. 2.448 m² (bron: BAG Viewer, kadaster).
Het bedrijfspand is voorzien van een ruim buitenterrein achter het pand (ca. 1.200 m²).

Parkeren

Er is ruime parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein.

Bestemming
Bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West, Enkelbestemming ‘Bedrijventerrein’, functieaanduiding bedrijf t/m categorie 4.2 en detailhandel perifeer.
Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom

€ 750.000,-- k.k. (geen BTW).
Ook is verkoop per unit (elke huurder is 1 unit) bespreekbaar.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.

Vraag naar de akte van levering d.d. 11 januari 2008, betreffende o.a. “Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen”.

Overige condities
Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring