Schoonhoven

Venus 3

Heerenveen

Op bedrijventerrein De Kavels gelegen DC-ruimte, bedrijfsruimte (opslag- en distributie-ruimte) met ca. 2.500 palletplaatsen en 3 loading-docks.


Vorige pagina

Adres
Venus 3 te Heerenveen (8448 CE).

Algemeen
Op bedrijventerrein De Kavels gelegen DC-ruimte, bedrijfsruimte (opslag- en distributieruimte) met ca. 2.500 palletplaatsen en 3 loading-docks. De bedrijfsruimte is voorzien van SKLA-certificering en ISO-22000 certificering.

Bereikbaarheid
Het bedrijventerrein De Kavels is gelegen aan de noordoostzijde van Heerenveen, direct nabij op- en afritten van en naar autosnelwegen A7 (Groningen - Amsterdam) en de A32 (Leeuwarden - Meppel/Zwolle). De locatie is uitstekend bereikbaar.

Vloeroppervlak
BVO ca. 2.177 m² bedrijfsruimte (geschikt voor ca. 2.500 palletplaatsen).

Voorzieningen
De vloer heeft een maximale vloerbelasting van 3.000 kg/m² en een vrije stapelhoogte van ca. 7,5 meter. Het magazijn is uitgerust met inbraakbeveiliging en brandmeldinstallatie.

Parkeren
Mogelijkheid tot parkeren op het buitenterrein.

Gebruikersmogelijkheden
De bedrijfshal is goed te gebruiken voor diverse opslag- of (groot) handelsactiviteiten.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kavels
Bestemd voor bedrijventerrein, functieaanduiding tot en met cat. 4.2.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs en servicekosten
N.o.t.k.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM).

Huurtermijn              
In overleg.                                                                                                        

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen

Per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW.

Bijzonderheden
Verhuurder is actief van eerste aanvoer tot uiteindelijke uitvoer het gehele scala aan logistieke processen voor de opslag van foodproducten in het algemeen en meelproducten in het bijzonder. Verschillende loading-docks en een gloednieuw bulkverladingstation zorgen ervoor dat bevoorrading van vrachtwagens snel en zorgvuldig kan plaatsvinden. Verhuurder kan derhalve de volledig ‘handling’ van uw goederen verzorgen.

Overige condities
Onderhandelingen en verhuur vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring verhuurder.             

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring