Schoonhoven
Verkocht

Siriusweg 6 en Siriusweg 6a

Leeuwarden

Bedrijfspand met ondergrond en buitenterrein met opstallen alsmede een perceel bedrijventerrein.


Vorige pagina

Adres                                          
Siriusweg 6 en Siriusweg 6a te Leeuwarden.

Algemeen                                                     
Aan de oostkant van Leeuwarden op bedrijven terrein De Hemrik gelegen bedrijfspand met ondergrond en buitenterrein met opstallen (hierna a) alsmede een perceel bedrijventerrein van ca. 6.330 m² (hierna b).

a) het bedrijfspand met ondergrond, buitenterrein met opstallen, plaatselijk bekend Siriusweg 6 te Leeuwarden, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6093, grootte 1 ha 25 are 16 ca en

b) perceel bedrijventerrein, plaatselijk bekend Siriusweg 6a te Leeuwarden, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 4769, grootte 63 are 30 ca.

ad b) op de kadastrale kaart is ingetekend dat de aangrenzende noordelijk gelegen bedrijfsunits voor een deel op dit onderhavige perceel staan.

Kadastrale informatie                                    

Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummer 6093, groot 12.516 m² en nummer 4769, groot 6.330 m².

Bereikbaarheid                                              
Goed bereikbaar vanaf de stadsrondweg met aansluitingen naar N31 (Leeuwarden - Drachten) A32 (Leeuwarden - Heerenveen).

Vloeroppervlak object a)                                           
BVO ca. 2.344 m² bestaand uit:
Kantoorgedeelte (BVO ca. 250 m²)
met entree, 3 kantoren, 2 archiefruimten, sanitair, kantine en
Bedrijfshallen (BVO ca. 2.094 m²)
met een vrije hoogte van ca. 7,5 meter.

Voorts is aanwezig een zeer ruim verhard buitenterrein, welke is voorzien van hekwerken, verlichting en overdekte wasstraat voor vrachtwagens.

Vloeroppervlak object b)                                          
Perceel bedrijventerrein van BVO ca. 6.330 m².

Parkeren                                                       
Ruim voldoende op eigen terrein.

Bestemmingsplan Leeuwarden, - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik

Enkelbestemming: Bedrijventerrein - 2, functieaanduiding bedrijf t/m categorie 3.2.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door huurder/koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Huurprijs object a)                                        
€ 95.000,-- excl. btw per jaar.

Huurovereenkomst                                       

ROZ-huurmodel.

Huurtermijn                                                  
In overleg.

Huurprijsaanpassing                                     
Jaarlijks, op basis van de wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Betalingen                                                                
Huur per maand bij vooruitbetaling.

Zekerheidsstelling                                        
Bankgarantie van 3 maanden huur + btw.        

Koopsom                                                      
a) € 1.350.000,-- k.k. exclusief btw.
b) €    299.000,-- k.k. exclusief btw.

Zekerheidsstelling                                                    

Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie akte van levering d.d. 29 december 2005 en 2 mei 2008.

Overige condities                                                     

Onderhandelingen en verhuur en/of verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van directie van verhuurder/verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een vorostel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00


Bezoekadres Heerenveen

Abe Lenstra Boulevard 50-6
8448 JB Heerenveen

0513 - 82 05 18

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring