Schoonhoven

Industrieweg 8a, 8b

Harlingen

Aan open vaarwater te Harlingen gelegen perceel industrieterrein met daarop een tweetal bedrijfsobjecten.


Vorige pagina

Adres
Industrieweg 8a, 8b te Harlingen (8861 VH).

Algemeen
Industrieweg 8a:
Bouwjaar deels jaren 60, deels 1985. Kantoorruimte van ca. 426,50 m² vvo en bedrijfsruimte van ca. 1.164 m² vvo. Dit object is sterk verouderd. Het dak van de bedrijfsruimte bestaat uit asbesthoudende golfplaten.

Industrieweg 8b begane grond:
Bouwjaar 2011. Oppervlakte kantoorruimte: begane grond ca. 183 m² vvo en ca. 202 m² op de verdiepingen. Oppervlakte bedrijfsruimte: begane grond ca. 601 m² vvo. De vloerbelasting van de bedrijfsruimte is 2Kn p/m².

Het gehele perceel is voorzien van een kadewand volledig aangelegd met damwand, diepgang van ca. 3 meter, gelijk aan vaargeuldiepte, eigen water (10 meter vanaf de kade).

Kadastrale informatie
Gemeente Harlingen, sectie B, nummer 3919, grootte 1 ha 11 are 80 ca.

Bereikbaarheid
Gelegen op het industrieterrein Hermes aan het water op de hoek Van Harinxmakanaalen Franeker Trekvaart.

Vloeroppervlak
Industrieweg 8a:
VVO ca. 1.590,50 m² waarvan ca. 1.164 m² bedrijfsruimte en ca. 426,50 m² kantoorruimte.
Industrieweg 8b: VVO ca. 986 m² waarvan ca. 601 m² bedrijfsruimte en ca. 385 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond, ca. 183 m² en verdieping, ca. 202 m².

Voorzieningen

Het perceel beschikt over een eigen stroomvoorziening van 650 KVA.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan de Spiker e.o. Bedrijven tot en met categorie 4.2 met uitzondering van autostallingsbedrijven en parkeerbedrijven ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2”. Bedrijfswoning toegestaan.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom

€ 1.350.000,-- k.k. (deels btw).

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.

Zie akte van levering d.d. 31 augustus 2010 pagina 6 de vestiging van een kettingbeding/kwalitatieve verplichting en pagina 8 de vestiging van een erfdienstbaarheid, een recht van weg.

Bijzonderheden
Industrieweg 8a beschikt deels over een dak bestaand uit asbesthoudende golfplaten. Hoogstwaarschijnlijk is er meer asbest in dit object aanwezig.

Er is een mogelijkheid tot het realiseren van een bedrijfswoning.

Overige condities
Onderhandelingen verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Meer foto's
Contactpersoon:

Bezoekadres Leeuwarden
Westersingel 34
8913 CL Leeuwarden

058 - 212 92 00

Route & contact

Postadres:
Postbus 96 8900 AB Leeuwarden

Email: info@schoonhoven.biz

 
Download hier onze 
Algemene Voorwaarden en Tarieven

Bekijk hier onze 
Privacyverklaring