James Wattstraat 22, Leeuwarden

Bedrijfspand 8912AS, Leeuwarden
€ 625.000,-- k.k. (geen btw).

Bedrijfspand in Leeuwarden

Vrijstaand bedrijfspand bestaande uit showroom met bedrijfsruimten, gelegen aan de westzijde van Leeuwarden.
Overname van het bedrijf (motorzaak) is ook bespreekbaar.

Adres
James Wattstraat 22 te Leeuwarden (8912 AS).

Algemeen
Vrijstaand bedrijfspand bestaande uit showroom met bedrijfsruimten, gelegen aan de westzijde van Leeuwarden.
Overname van het bedrijf (motorzaak) is ook bespreekbaar.

Kadastrale informatie
Gemeente Huizum, sectie E, nummers 2356, 2840 en 2842 (totaal 2.738 m²).

Bereikbaarheid
Gelegen op bedrijven- en winkelpark De Zwette aan de westzijde van Leeuwarden. Het bedrijvenpark is prima bereikbaar door haar ligging direct nabjj de Haak om Leeuwarden. De Haak om Leeuwarden is onderdeel van autosnelweg A31/N31 (Drachten - Leeuwarden - Afsluitdijk) en sluit aan op AA32 (Heerenveen-Zwolle). Een bushalte (met ondermeer verbinding naar NS station in het centrum) is op loopafstand aanwezig.

Vloeroppervlak
BVO ca. 1.300 m² (afgerond).
Het vloeroppervlak is indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Globale indeling
Entree met receptiebalie, kantoor met magazijn, ruime showroom, bedrijfsruimte (stalling van voertuigen), toiletgroep, magazijn, kantine, was- en kleedruimte, werkplaats, ruimte chemische stoffen, stallingsruimte (verhuurd).

Bouwaard en constructie
Staalconstructie, gevelbeplating, geïsoleerd plat dak, lichtkoepels in werkplaats, deels betonvloer en deels asfaltvloer met tegels (vloerbelasting onbekend), houten kozijnen, isolerende beglazing, 3 lage overheaddeuren, grotendeels Led verlichting, cv installatie (2 cv ketels,  bouwjaar onbekend en bouwjaar ca. 2020) met indirekt gestookte heaters, airco-units in showroom, gas-, water- en elektra-aansluitingen, systeemplafond (deels), persluchtinstallatie.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen terrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan Leeuwarden - Industrieterrein West en is bestemd als ‘'Bedrijventerrein', 'bedrijf tot en met categorie 4.2'.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
Onroerende zaak € 625.000,-- k.k. (geen btw van toepassing).

Overname van het bedrijf is bespreekbaar. De koopsom van het geheel is ca. € 875.000,-- k.k. (waarbij btw van toepassing kan zijn op de handelsvoorraad en de inventaris).

Bij een bedrijfsovername stelt de verkoper doorgaans zeer gevoelige en vertrouwelijke informatie aan geïnteresseerde beschikbaar. Verkoper heeft ons verzocht deze informatie uitsluitend te verstrekken aan serieuze overnamekandidaten. Bent u geïnteresseerd in dit object, dan kun u een afspraak met ons maken voor het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

Een (eventueel) voordeel van overdrachtsbelasting is voor verkoper.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Zie diverse notariële akten (Hyp 4: 83743/44, Hyp4: 85845/42, Hyp4: 75300/107, Hyp4: 78417/93, HYP4: 79297/38, HYP4:10636/9).

Met betrekking tot het verkochte zijn diverse bepalingen van toepassing en dienen door koper te worden aanvaard:

  • Recht van overpad van perceel James Wattstraat 22 a t/m 22 g (Huizum, E, 2357) over perceel James Wattstraat 22 (Huizum, E, 2356 en Huizum, E, 2842).
  • Recht van overpad van perceel James Wattstraat 22 (Huizum, E, 2356) over perceel James Wattstraat 22 a t/m 22 g (Huizum, E, 2929).
  • Eeuwigdurende zelfstandige recht van opstal ten behoeve van KPN B.V., Liander Infra N.V., Ziggo Services B.V. en Ziggo Services Netwerk 2 B.V., Stadsring Leeuwarden, gemeente Leeuwarden.
  • Erfdienstbaarheid van afvoer van hemelwater.
  • Verbod op detailhandel zonder toestemming van B&W Leeuwarden (inclusief kettingbeding en boetebepaling).

Bijzonderheden:

  • De westelijke muur van het bedrijfspand op kadastraal perceel Huizum, sectie E, nummer 2356 (James Wattstraat 22) staat op de kadastrale grens van het naastgelegen kadastrale perceel Huizum, E, 2932 (James Wattstraat 24). Deze muur is derhalve in eigendom van betreffende eigenaar. Het is koper (lees: eigenaar van kadastrale perceel Huizum, E, 2932 (James Wattstraat 24)) niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaar hier tegenaan te bouwen.
  • De eigenaar van het naastgelegen pand (zijnde James Wattstraat 22 a t/m 22 g) heeft aanbiedingsplicht aan eigenaar van James Wattstraat 22 bij eventuele verkoop/ vervreemding (lees: voorkeursrecht), zie voor de volledige bepalingen de akte HYP4:10636/9.
  • Een deel van het pand (bedrijfsruimte aan noordzijde) is verhuurd aan een derde partij. De huurprijs (incl. energiekosten) is ca. € 700,-- per maand (geen BTW). 

Voor een volledige omschrijving van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. verwijzen wij naar diverse notariële akten Hyp 4: 83743/44, Hyp4: 85845/42, Hyp4: 75300/106, Hyp4: 78417/93, HYP4: 79297/38, HYP4:10636/9.

Het pand wordt verkocht ‘as is, where is’.

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Energielabel
Verkoper beschikt niet over een energielabel van het pand. Wanneer verkoper over een energielabel beschikt zal verkoper dit z.s.m. ter beschikking stellen.

Bijzonderheden
Bij belangstelling dient u de volledige projectinformatie met bijlagen op te vragen bij Schoonhoven Bedrijfsmakelaardij BV (info@schoonhoven.biz).

Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Categorie
Bedrijfspand
Bouwperiode
1991-2000
Bouwjaar
1997
Soort bouw
Bestaande bouw
Ligging
Bedrijventerrein
Perceeloppervlakte in m2
2.738
Bruto vloeroppervlakte in m2
1300
Provincie
Friesland
Plaats
Leeuwarden
Postcode
8912AS
Huisnummer
22
Straatnaam
James Wattstraat
Koopprijs
625.000,-- k.k. (geen btw).
Type
Koop
Status
Beschikbaar

Media