Mercuriusweg 2a, Leeuwarden

€ 349.000 k.k. (geen btw)

Bedrijfspand/ Bijzonder object in Leeuwarden

[BELLEGGINGSOBJECT] 

Adres
Mercuriusweg 2a te Leeuwarden (8938 AR).

Algemeen
Keurig bedrijfspand (in verhuurde staat) met ruim buitenterrein op bedrijventerrein De Hemrik.

Kadastrale informatie
Gemeente Leeuwarden, sectie K, nummers 3413 en 3714, grootte respectievelijk 796 m² en 163 m².  

Volgens het Kadaster is van toepassing ‘opstalrecht nutsvoorzieningen’ ten behoeve van  Gemeente Leeuwarden, Liander N.V., Vitens N.V., KPN B.V. (zie akte van levering HYP 4 10702/11). Het betreft opstalrechten ten behoeve van kortweg o.m. rioolkolk(en) cum annexis, waterleidingen(en) cum annexis, gasleiding(en) lage-/middendruk cum annexis, kabel(s) en bijbehoren.
De opstalrechten zijn gevestigd “om niet” (geen vergoeding).
Het opstalrecht betreffende gemeente is voor onbepaalde tijd en niet opzegbaar voor grondeigenaar en wel opzegbaar voor gemeente.
Het opstalrechten betreffende Liander N.V., Vitens N.V., KPN B.V. is altijddurend en opzegbaar voor Liander N.V., Vitens N.V., KPN B.V.

Bereikbaarheid
Bedrijventerrein De Hemrik is gelegen aan de oostzijde van Leeuwarden en is goed bereikbaar door de directe ligging aan stadsrondweg, met aansluiting op hoofdwegen naar Heerenveen, Drachten, Harlingen en Dokkum.

Vloeroppervlak
BVO ca. 715 m², waarvan ca. 375 m² op de begane grond ingericht als showroom/verkoopruimte, kantoor en werkplaats en ca. 340 m² zolderruimte.

Parkeren
Parkeergelegenheid is aanwezig op eigen terrein.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Leeuwarden valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan ‘Leeuwarden - Industrieterrein Leeuwarden Oost en de Hemrik’ en is bestemd als ‘Enkelbestemming - bedrijventerrein 2’, ‘functieaanduiding - bedrijf tot en met categorie 4.2’ en ‘functieaanduiding- detailhandel perifeer’.

De bovenstaande gegevens, betreffende de bestemming zijn verstrekt via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Of het door koper beoogde gebruik binnen het bestemmingsplan valt, dient door de koper zelf bij de gemeente te worden gecontroleerd. Het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) en/of vergunning(en) van overheidswege dient door koper zelf en voor eigen rekening te geschieden.

Koopsom
€ 349.000,-- k.k. (geen BTW).
Een (eventueel) voordeel van overdrachtsbelasting is voor verkoper.

Zekerheidstelling
Bankgarantie/ waarborgsom 10% van de koopsom.

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d.
Akte van levering d.d. 18 maart 2002 (HYP4 10702/11).

Niet toegestaan is detailhandel (verkoop aan particulieren) en opslag van explosieve stoffen zonder toestemming van B&W van gemeente Leeuwarden, met boeteding. Voor een volledige omschrijving van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, e.d. verwijzen wij naar genoemde akte van levering d.d. datum (HYP4 10702/11).

Milieu
Verkoper beschikt niet over een bodemonderzoek.
Verkoper beschikt niet over een asbestinventarisatie.

Bijzonderheden:
Het bedrijfspand wordt verkocht in verhuurde staat.

  • De huurovereenkomst loopt tot en met 31 oktober 2025.
  • Voor de actuele huurprijs dient u de volledige projectinformatie met bijlagen op te vragen (info@schoonhoven.biz)

De cv-installatie is eigendom van verkoper.
De alarminstallatie is eigendom van verkoper.

Overige condities
De onroerende zaak wordt verkocht in de staat ‘as is where is’.

Onderhandelingen en verkoop vinden plaats onder het uitdrukkelijke voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring van verkoper.

Deze informatie is geheel vrijblijvend en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van meen voorstel. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Type
Koop
Koopprijs
349.000 k.k. (geen btw)
Straatnaam
Mercuriusweg
Huisnummer
2a
Postcode
8938AR
Plaats
Leeuwarden
Provincie
Friesland
Bruto vloeroppervlakte in m2
715
Perceeloppervlakte in m2
959
Ligging
Bedrijventerrein
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1994
Bouwperiode
1991-2000
Categorie
Bedrijfspand Bijzonder object